Tjänster

Min arbetsmetod går ut på att facilitera och underlätta. Det kan handla om att underlätta för grupper och team att samarbeta effektivt eller för en ledningsgrupp att komma fram till nya sätt att kommunicera på för att involvera och engagera medarbetare i förändringsarbete.