Monica Hellberg Consulting

När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till det goda ledarskapet. En god ledare tar vara på sin egen potential för att kunna förädla andras potential. Därför behöver ledare ständigt utveckling. Själva essensen i ledarskapet är en brinnande längtan att hjälpa andra, och det är det som skiljer den framgångsrike ledaren från den ordinäre chefen.

Om Monica Hellberg


Monica Hellberg

Efter mer än 20 år som chef och projektledare samt 5 år i ledarstödjande funktioner vet hon vad som krävs för att lyckas!

Monica är en inspirerande ledarutvecklare, ledare och kommunikatör med global projektledar-, chefs- och förändringsledarerfarenhet. Hon har arbetat globalt, i läkemedelsindustrin under 25 år och har stor erfarenhet som chef, projektledare, ledartränare/coach, mötesfacilitator, workshop-/utbildningsledare och förändringsledare.

Jag drivs av att hjälpa ledare, lednings- och personalgrupper att utvecklas för att nå sina mål. Jag vill hjälpa företag till en bestående förändring och en lönsam välfungerande organisation där människor trivs

Nätverk och samarbeten

Jag arbetar med Day2Day Leadership och deras stora nätverk av erfarna konsulter. Detta ger mig möjlighet att erbjuda ett stort utbud av utvecklingstjänster och leverera större lösningar där olika kompetenser behövs.

Jag nätverkar aktivt och är bl.a. med i BNI affärsnätverk.

Analyser och certifieringar

Jag är certifierad användare av följande analyser från Ensize AB

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling och kommunikation.

Drivkraftsanalysen Moroten används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Moroten är ett bra komplement till Pussel DISC.

Bumerangen är en 360°-analys och ett effektivt verktyg för feedback. Analysen används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning. Analysen ger ett bra diskussionsunderlag som även förbättrar kommunikationen och främjar samarbetet i en arbetsgrupp.

Team Evaluator ger information om hur teamet fungerar och bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team.

Termometern är en undersökning för att mäta det interna klimatet på företaget och ger en bild av både vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget eller organisationen/avdelningen.

Snapshot är en dynamisk enkätmotor, ett kraftfullt verktyg i alla sammanhang där informationsinsamling är avgörande t.ex. vid medarbetarenkäter eller kursutvärderingar.

Ledarskapsarenan, ett individuellt ledarutvecklingsprogram från Day2Day Leadership

Förändringsledare på CHPS – Centrum för Högpresterande System

Du ser hela sidan men något gick fel

Vi loggar detta nu!

Du hann i alla fall 0.48551988 s in i systemet
Vi loggar även din ip 3.235.227.117