Ledarutveckling

Varje ledare har sin unika situation och sina utmaningar. Det kan handla om att våga hantera svåra samtal eller att bli bättre på att strukturera, prioritera och delegera för att få tid att reflektera. Det kan också handla om att ni som ledningsgrupp har utmaningar, eller att det finns ett generellt utbildningsbehov för cheferna i er organisation.

Individuell ledarträning - Ledarskapsarenan

Programmet Ledarskapsarenan, från Day2Day Leadership är en individuell ledarträning i din egen miljö, anpassad efter dina förutsättningar och behov. Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter. Beroende på roll kan programmet göras olika långt, från 8 månader och uppåt. Här kan du läsa mer om Ledarskapsarenan och Day2Day Leadership,

Ledarcoaching

Vid individuell ledarcoaching får du möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Du får reflektera och se på din situation och dina mål från olika perspektiv och du får nya insikter och möjlighet att utveckla dina styrkor och förmågor. Du utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag att skapa resultat i din organisation. Vi startar alltid med ett möte där vi stämmer av förtroende, behov, omfattning och struktur. De viktigaste stegen i din utveckling gör du mellan våra möten, i din egen miljö, då du själv tar steg mot det mål du vill nå. Varje samarbete är unikt och utformas efter dina specifika behov. Genom att programmet anpassas individuellt är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter.

Utbildningar

Det kan handla om allt från program för ledare, ledningsgrupper, projektgrupper och medarbetare till kortare kurser eller enstaka föreläsningar. Det kan vara utbildning kring mål och måluppföljning eller motivation och kommunikation där ibland analyser, till exempel DISC används. Analyserna ger oss unika möjligheter att identifiera individers styrkor och drivkrafter som byggs på med nya kunskaper och färdigheter. Utbildningarna genomförs hos er, ofta i samband med en förändring eller vid behov av ny kunskap. Materialet specialdesignas efter mål med utbildningen och deltagarnas bakgrund och sammansättning.

Ledarnätverk

Ett ledarnätverk är ett forum för kunskap och lärande. Vi skapar en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskap, interaktion och inspiration där ledare kan utvecklas och växa. Nya relationer skapas för framtida utbyten och samarbeten. Innan vi startar ett nätverksprogram stämmer vi av nuläge och önskat resultat. Vilka frågor är angelägna kortsiktigt och långsiktigt och vad skall vi fokusera på? Vilken omfattning och struktur passar er? Varje upplägg är unikt och utformas efter ert specifika behov. Ledarnätverk skapas ofta vid förändring där stöd och samarbete med kollegor och chefer är nödvändigt för att lyckas. Nätverk är en utmärkt form för ledar- och medarbetarutveckling på olika nivåer i företaget.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar!

Du ser hela sidan men något gick fel

Vi loggar detta nu!

Du hann i alla fall 0.51992702 s in i systemet
Vi loggar även din ip 3.235.227.117